eurotec logo

A telszkópos homlokrakodó használta elengedhetetlen a modern mezőgazdasági üzemekben. A teleszkópos rakodógépek segítségével a munka hatékonnyá és gazdaságossá válik.

A mezőgazdasági termelésben a megtermelt termények és a felhasznált anyagok mozgatása, szállítása, rakodása biztosítja a termelés folyamatosságát. A mezőgazdasági termények és anyagok sokfélesége, a technológiai munkafolyamatok változatos és eltérő körülményei a rakodási munkák vonatkozásában – a teljesítmények, munkaminőség, univerzális használhatóság és ergonómiai szempontokból – változatos és egyre növekvő igényeket támasztanak. Ezeket az igényeket – a különböző konstrukciójú rakodógépek – a folyamatos gyári fejlesztőmunkának köszönhetően egyre jobban kielégítik. A mezőgazdasági termények és anyagok rakodási munkáinak elvégzésében éppen az univerzális használhatóság mellett az egyes célfeladatok, pl. viszonylag alacsony gémterhelés mellett nagy, 7-10 m emelési magasság és még számos kedvező tulajdonság előtérbe helyezte a teleszkópos homlokrakodók alkalmazását a mezőgazdasági anyagok rakodásában.

A felhasználó igények széleskörű kielégítését, és az univerzális használhatóságot a teleszkópos homlokrakodók egyszerű robusztus építési módja, és széles skálán mozgó munkaeszköz-választéka teszi lehetővé. Az univerzális használhatóság következtében a teleszkópos homlokrakodó gépek átlagos növénytermesztéssel, és állattartással foglalkozó mezőgazdasági üzemben – az éves üzemidőt tekintve –a motorüzemóra akár 65-70 %-ban is kihasználhatók. A késő őszi és téli időszakban jól használhatók az egyes telepi munkák, szemestermények, műtrágyák rakodására. Szemestermények rakodására – mivel telepen belül maximum a szállító oldalfalmagasságának megfelelő mértékben kell a terményt emelni – a gép emelőképességét kihasználó, nagy raktérfogatú, ömlesztett anyag rakodókanalat kell használni. A szilárd műtrágyák döntő többségét az ADR előírásoknak megfelelően a műtrágyagyárak már flexibilis konténerekbe szerelik be. Ezen konténerek mozgatására a teleszkópos rakodógépek emelőhoroggal szerelhetők fel. Ezzel a felszereltséggel a teleszkópos homlokrakodók a nagyobb, 2-3-5 m3-es tartálytérfogatú, függesztett, félig függesztett vagy vontatott, röpítőtárcsás műtrágyaszórók feltöltését is – a műszaki paramétereinek a kihasználása mellett – gazdaságosan tudják elvégezni. Kisebb kompromisszumok mellett az őszi kalászos gabonák vetőgépeinek feltöltésére is alkalmasak. A teleszkópos rakodógépek csúcsidőszakai a tavaszvégi szálastakarmány betakarításhoz kapcsolódó bálarakodással, kazalozással kezdődik, és ez eltart a szalma, esetenként a kukoricaszár bálázási idejéig. Nagyon fontos szempont, hogy a készített szálastakarmány, szalma, kukoricaszár bálák manipulálásához a megfelelő munkaszerszámot használják.

A bálák termőterületen történő szállítóeszközre történő rakodásához, a termőterületen történő összegyűjtéséhez, vagy a táblaszélen történő csoportosításához a teleszkópos homlokrakodó gépet szorítópofás, szúrótüskés markolófejet célszerű alkalmazni, akár hengeres, akár szögletes nagybálákról van szó. Ezzel a markolófejjel gyakran kettő hengeres vagy szögletes nagybála szállítóeszközre történő rakodása is elvégezhető egy fölvétellel. Ez a megoldás növeli a teher emelőképesség kihasználását, a rakodási teljesítményt. A tarlón vagy termőterületen a bálákat nagyobb szállítási úton kell mozgatni, a rakodógépnek ezért célszerű a bálabomlások elkerülése érdekében ezen munkaeszközök használata. Az ilyenkor előforduló bálabomlásokért – az esetek többségében – a nem megfelelő szabályos henger alakú, illetve a nem megfelelő tömörségű hengeres bálák vagy szögletes bálák esetében – éppen a nagyra állított bálatömörség miatt – a kötözőanyag elszakadása a felelősek. A bálák táblán történő manipulálásának, csoportosításának, táblaszélére való kiközelítésének a teljesítményét nagymértékben javítja, hogy a mai korszerű teleszkópos homlokrakodókat (40 km/h) PowerShift váltóval szerelik. A táblaszéli kiközelítésben ez ki is használható, és ez esetben szükséges is a rakodási munkák teljesítmény-igényénél jóval nagyobb beépített motorteljesítmény tartalék.

Ebben az időszakban – a bálabehordással párhuzamosan – zajlik a bálakazal-készítés is. A bálakazlak készítése során jól kihasználható a teleszkópos homlokrakodók 7-10 m emelési magassága. Ez azt jelenti, hogy a 7 m emelőmagasságú teleszkópos rakodókkal 1,2-1,3 m átmérőjű hengeres bálákból 6 bála szélességű és 6 bála magasságú kazlak rakhatók. A 10 m emelőmagasságú gépekkel pedig az 1,5-1,8 m átmérőjű bálákból rakható ugyanilyen méretű kazal.

A hengeres- és szögletes nagybálák kazalozásakor mindig szúrótüskés bálaszerszámot használjunk. Ez esetben mind a hengeres, mind a szögletes nagybálákból egyszerre 2 db is berakható a kazal alsó harmadába. Az 1,2 m átmérőjű és szélességű hengeres szalmabálák kazalozásában a kazalozási teljesítmény 30-40 t/h körül alakulhat.

Az újabb fejlesztésű teleszkópos homlokrakodó gépek hidraulikája axiál-dugattyús, változtatható szállítóképességű szivattyúval van felszerelve. Ez a megoldás a korábbi állandó szállítóképességű fogaskerekes szivattyúk fojtással történő szabályozásával szemben, a munkavégző szervre ráfolyó olajmennyiség szabályozásával állítja be, pl. a munkahengerek működési sebességét. A ráfolyó olajmennyiség változtatásával a munkát végző hidraulikaolaj kevésbé melegedik, a szabályozásokkal „finomabb” és egyszerre több munkaművelet vezérelhető. A bálakazalozásnál, pl. egyszerre működtethető a gém emelése, kitolása és a munkaeszköz billentése.

A nyári- és őszi betakarítási munkacsúcs a gabona-betakarításhoz kapcsolódó rakodási feladatokhoz kapcsolódik. Ebben az időszakban a tároló telepekre nagy mennyiségű szemestermény, búza, kukorica érkezik, kiegészítve a repcével és napraforgóval. Az arató-cséplőgépektől a telepre érkező búzát, napraforgót és kukoricát – esetek többségében – szárítani kell, de ha olyan kedvező az időjárás, mint 2011-ben volt, abban az esetben is száraz kombájn tiszta anyagot tisztítás céljából is célszerű a szárítón átengedni. Ez a probléma pedig szükségessé teszi a telepen a szemestermények felszedésében, mozgatásában – egyes esetekben – a horizontál tárolókba történő be- és kitárolásában a teleszkópos homlokrakodók használatát.

Szemestermények horizontál tárolóból történő kitárolás és szállítóeszközre történő rakodás esetén is a nagy raktérfogatú rakodókanalat kell használni. A teleszkópos rakodógépek emelési magassága és gémkinyúlása, és a munkaeszköz billentési szöge biztosítja a szóródásmentes rakodást. A megrakott szállítóeszközt, illetve a felrakott terményt minden esetben mérlegelni kell. A közúti szállítás esetén fontos – a szállítás gazdaságossága szempontjából – a szállítóeszköz teherbírásának a kihasználása, viszont a KRESZ szabályai szerint a megengedhető összgördülő-tömeg nem léphető túl. A megrakott szállítóeszközök mérlegelésekor a teleszkópos homlokrakodók – mozgékonyságuk révén – a megengedett összgördülő-tömeg pontos beállítására is alkalmasak. A szemestermény tárolókban a be- és kitárolás során – mivel a bejárati ajtók általában szűkre méretezettek, és a belső mozgástér is nagymértékben korlátozott – a gépkezelők nagy hasznát veszik a nagy alákormányzási szöggel dolgozó négykerék kormányzásnak. A teleszkópos rakodógépeknek tehát az egyik nagy előnyük a négykerék kormányzásból adódó kis fordulási helyszükséglet, illetve a bonyolultabb és finomabb hely megközelítésre alkalmas oldalazó kormányzással megvalósítható üzemmód. A teleszkópos homlokrakodó gépek kapcsolható kétkerék, négykerék és oldalazó kerékkormányzással egyaránt üzemeltethetők. Szemestermény kitárolásában, és szállítóeszközre rakodásában a várható rakodási teljesítmény 90-100 t/h körül alakulhat.

A nyári- és őszi betakarítási munkák utáni anyagmozgatási, rakodási feladatok között a legnagyobb volumenű feladatot az őszi talajmunkákat megelőző szervestrágya-szóráshoz kapcsolódó rakodási munkák, illetve a mélyalmos istállók kitrágyázási munkaműveletei jelentik. A mélyalmos istállók kitrágyázása során a teleszkópos rakodógépek mozgáskorlátozását – az előzőekben már ismertetett – szűk mozgásterek jelentik. Az istállók esetében kisebb belsőterek és még kisebb méretű ajtók állnak rendelkezésre, éppen ezért szinte mindegyik teleszkópos homlokrakodó gépgyártó szerepeltet a gyártmányai között alacsony fülkével és alacsony szabadmagassággal rendelkező típust is. A kitrágyázási munkaműveletekhez, és a szervestrágya szállítóeszközre rakásához – ebben az esetben a mélyalom tömörsége, valamint a terület szennyezését okozó szóródás elkerülésére – feltétlenül szorítópofás trágyamarkoló szerszámot kell használni.

A kitrágyázási munkaműveletek és a szállítóeszközre való kiközelítéskor is nagyon kedvezően hasznosítható a teleszkópos homlokrakodók négykerék kormányzása.

 

Az almos istállótrágya szarvasból történő rakodására szintén használható a szorítópofás trágyamarkolófej, érett istállótrágya esetében pedig – az almos szervestrágya magasabb térfogattömege, és az anyag konzisztenciája miatt – a kisebb térfogatú homlokrakodó kanál. Ez utóbbi szerszámmal – a kanál billentési szögének kihasználásával – a trágyaszóróra történő rakodás közben szintén elkerülhetők a szóródási veszteségek.

A szervestrágya-szóró pótkocsik vonórúdján – a terhelés következtében – függőleges igénybevétel adódik, és ez befolyásolja a szervestrágya-szóró pótkocsit vontató traktor kormányozhatóságát, a trágya kocsiszekrénybe történő egyenletes rakodásával biztosíthatja a rakodógép kezelője, hogy a függőleges vonórúdterhelés ne haladja meg a megengedett értéket.

Az almos szervestrágya-szóró pótkocsik teljesítmény-kihasználása nagymértékben függ a rakodási időtől, fontos tehát, hogy a pótkocsik megrakodásakor a munkaeszközt, trágyamarkoló fejet maximális telítettséggel használjuk. Nagyon sok esetben, mivel a trágya körül a talaj felázott, ezekben az esetekben hasznos a négykerék hajtás használata, és ebben az esetben is jól jön a rendelkezésre álló motorteljesítmény-tartalék. Almos szervestrágya rakodásban a rakodási teljesítmény 160-170 t/h lehet.

Ezek mellett – a fontosabbnak nevezett mezőgazdasági termények és anyagok mellett – a teleszkópos homlokrakodó gépek előnyős tulajdonságai még számos rakodási munkában kihasználható.

A teleszkópos rakodógépek raklapemelő villával egységrakományok, ládázott termények, mint pl. gyümölcsösben történő kiközelítésre, és közvetlen szállítóeszközre történő rakodásra – éppen a magasabb 30-40 km/h-ás sebességtartomány miatt – a technológiában alkalmazott egyéb megoldásoknál nagyobb teljesítménnyel és gazdaságosabban használhatók. Gyümölcsös ládák, burgonyával töltött ládák rakodására, szállítóeszközről történő levételére, kisebb szállítási távolságra történő mozgatására, és a ládák ürítésére ládaforgató fejet alakítottak ki a gépekhez. Ládaforgató fejjel tehát a ládák ürítése is elvégezhető.

A szárító-tároló telepek, lebetonozott gépudvarok tisztántartása – a nagy felület és a terményszóródás, sár, por felhordás következtében – nem kis feladat. Erre a célra használhatók a teleszkópgém végére csatlakoztatható seprős kanalak. A műanyag seprőkkel a por- és földmaradvány, vagy egyéb szemét nagy hatékonysággal föltakarítható, és szállítóeszközre ürítve elszállítható.

A teleszkópos homlokrakodó gépek univerzális használhatóságának biztosítására, gyakran rendelkeznek pótkocsi vonóberendezéssel, valamint hátsó hárompontos hidraulikus függesztő berendezéssel, és hátsó teljesítmény leadó tengelycsonkkal. A pótkocsivontatás esetében – minden esetben – be kell tartani a rakodógép vonóberendezésére megengedhető függőleges vonórúdterhelés értéket, ez általában nem haladhatja meg az 1500 dN értéket. A hazai előírások szerint 3500 kg összgördülő-tömegig ráfutófékes pótkocsi vontatható, ha ezt a rakodógép össztömege lehetővé teszi. Egyéb esetben a rakodógépet a pótkocsi fékszerkezetét működtető szervo berendezéssel kell felszerelni. Egyéb vonatkozásban – függetlenül, hogy a gép milyen területen üzemel – a KRESZ előírásait (világítás, közúti közlekedés) kell betartani.

Az előzőekből látható, hogy a teleszkópos rakodógépek univerzálisan és nagyon sokféle anyag rakodására alkalmas munkaeszközökkel rendelkeznek. Éppen ezért a mezőgazdasági termelésben felhasznált anyagok, termények rakodása során nagyon fontos, hogy az anyag fizikai tulajdonságainak (halmazállapot, konzisztencia, térfogattömeg, tényleges tömeg) megfelelő munkaeszközt használjunk. A megfelelő munkaeszköz kiválasztásánál, és használata során mindig tartsuk szem előtt az adott rakodógép megengedett emelőképességét és stabilitási jellemzőit. A nem megfelelő munkaeszköz használatával, a rakodógép emelőképessége nem biztos, hogy kihasználható. Ennek ellenkezője pedig a gép túlterhelése, ami fokozott igénybevételt, idő előtti elhasználódást, és fokozott baleseti veszélyt jelent. Ezt a fontos problémát érzékelve egyes teleszkópgémes homlokrakodó gépgyártók elektronikus adapter-felismerő rendszert fejlesztettek ki. Ez a rendszer egy jeladó segítségével felismeri a felcsatlakoztatható adaptert, és számítógépes utasítással kapcsolja az emelőgém gyorscsatlakozójához.

A teleszkópgémes homlokrakodó gépek üzemeltetése során fontos, hogy az anyag tulajdonságainak megfelelő munkaeszközt, a mechanikus gyorscsatlakozó kerettel és biztosító csapszegek alkalmazásával biztonságosan rögzítsük, a hidraulikus csővezetékeket pedig szivárgásmentesen csatlakoztassuk. Egyes típusoknál a hidraulikarendszerben a munkaeszközök cseréjének idejére a nyomás az üresjárati érték alá csökkenthető. Ez a megoldás is a hidraulikaolaj kifröccsenését, a pornak és egyéb szennyeződésnek a hidraulikarendszerbe jutását akadályozza meg.

Mivel a teleszkópgémes homlokrakodó gépek nagyon változó rakodási feladatokra, sokféle eltérő konstrukciójú munkaszerszámokkal használhatók, ezért a kezelési utasítás előírásait és a biztonsági szabályokat különös gondossággal be kell tartani, ezek közül néhány fontosabbat felsorolunk:

  • A biztonságos üzemeltetés szempontjából – a rakodógép konstrukciójától függetlenül – a megengedett névleges emelőképességet soha ne lépjük túl. A névleges emelőképesség kihasználása mellett azonban mindig vegyük figyelembe a homlokrakodó gépek esetében a munkasebességből és a gémmozgatási sebességből adódó dinamikai hatásokat. Éppen ezért a kezelőszerveket mindig nyugodt, kiegyensúlyozott tempóban kezeljük. Ez vonatkozik az emelő, járószerkezeti hajtás és kormányszerkezet hidraulikusan és mechanikusan vezérelt munkaműveleteire.
  • A rakodási munkaműveleteket lehetőleg síkfekvésű, rendezett talajon végezzük, és mindig vegyük figyelembe a lejtőhatást. Homlokrakodó gépekkel üres munkaeszközzel előrefele haladjunk a lejtőn felfelé, lefele pedig mindig a teherrel megrakott munkaeszköz legyen elöl. A lejtőn keresztirányú munkavégzés során a teher mindig a stabilitás szempontjából legkedvezőbb magasságban és gémkinyúlás helyén legyen. A kezelési utasításban meglévő lejtőszöget tilos túllépni. Nagy emelési magasságú teleszkópos homlokrakodók esetében különösen fontos figyelni a fellépő szélsebességből adódó dinamikus igénybevételre. A kezelési utasítások megadják az elviselhető szélsebesség értékeket az emelési magasság függvényében. A kezelési utasításban ugyancsak megadják a különböző feszültségű villamos vezetékektől való biztonságos üzemeltetési távolságot, ami szintén nagyon fontos a biztonságos üzemeltetés szempontjából. Üzemi épületekben, tárházakban, istállókban végzett rakodási munkák során mindig vegyük figyelembe a mozgásra rendelkezésre álló hely szűkös voltát. Ezért használjuk a négykerék kormányzást.
  • A teleszkópos homlokrakodó gépek a biztonságos munkavégzés érdekében elektromos ledekkel, hangjelzéssel jelzik a biztonságos és veszélyes gémhelyzetet. Veszélyes gémhelyzet esetén a gém mozgatását az elektronika letiltja. Ebben az esetben a gémet óvatosan be kell húzni, és az emelőgém süllyesztésével a rakományt a talajra kell helyezni.

A cikk Dr. Kelemen Zsolt tanulmánya alapján készült

Törzscsuklós homlokrakodók

A törzscsuklós (csuklós) munkagépek, más néven törzscsuklós homlokrakodók nem csak mezőgazdasági munkagépként teljesítenek kiválóan.

Fordulékonyságuk, rugalmasságuk és terhelhetőségük az ipari közegben is jól kihasználható.

Méretükből adódóan a szűk helyek specialistái.

Fedezze fel a holland Eurotrac törzscsuklós homlokrakodóit, melyeket A Novis Trade Kft forgalmaz Magyarországon, olyan értékesítési feltételek mellet, melyeket csak egy gyártói forgalmazó tud Önnek biztosítani.

Kérje személyre szabott tájékoztató árajánlatunkat MOST!

Kiemelt munkagépeink

A Novis Trade Kft. további szolgáltatásai